"Спілка Автоматизаторів Бізнесу" – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективному використанні в різних галузях економіки.

Головна мета Спілки – сприяння створенню нових інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем, розширення мережі професійних компаній з автоматизації бізнесу, навчальна та просвітницька робота.

Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти користувачам в підборі технологій для вирішення будь-яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та супроводу інформаційних систем для управління та обліку. Це висококваліфіковані команди з великим досвідом роботи на ринку автоматизації, які мають чимало реалізованих успішних проектів, багато хто працює понад 20 років.


Центри Сертифікованого Навчання (ЦСН) забезпечують доступне і якісне навчання по продуктам лінійки "1С:Підприємство" та "BAS". 
За роки існування ЦСН навчено десятки тисяч людей в різних регіонах України.

Проект ЦСН має особливе значення для фахівців, що проживають в регіонах, оскільки дає можливість пройти навчальний курс, у сертифікованих викладачів без поїздки до Києва.

Для проекту ЦСН підготовлені сертифіковані навчальні курси, необхідні для вивчення прикладних рішень як "з нуля", так і для вивчення окремих тем, що викликають найбільшу складність. Всі курси розроблені методистами САБ, що мають великий досвід навчання та впровадження програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство" та "BAS". ЦСН отримує повний і готовий комплект матеріалів для проведення навчання, повністю відповідний до тієї методології, яка була закладена при проектуванні рішень, при цьому сертифіковані курси підтримуються і оновлюються по мірі виходу нових редакцій програмних продуктів.

Викладачі, які читають курси в регіональних ЦСН, проходять навчання з кожного курсу і складають іспит на право викладання. Кожен викладач ЦСН має іменний сертифікат, виданий САБ, що засвідчує високий рівень кваліфікації.  
Всі ЦСН проводять навчальні курси за своїм розкладом за єдиними сертифікованими методиками і матеріалами. По закінченні навчання кожен слухач отримує офіційне свідоцтво про проходження навчального курсу.

Кандидат в Центри компетенції з ERP-рішень

Для розповсюдження прикладних рішень для управління виробництвом створено мережу партнерів, що беруть участь у проекті "Центри компетенції з ERP-рішень" (скорочено "Центри ERP"). Наведений нижче список відрейтингований залежно від числа успішних впроваджень, кількості сертифікованих фахівців, керівників проекту та інших значущих параметрів. Істотну вагу має практичний досвід партнера з впровадження ERP-рішень. На вагу кожного впровадження комплексного рішення впливає масштаб, глибина, технологічність, якість та успішність проекту впровадження. Список партнерів "Центрів ERP" у більшості випадків дозволяє з високим ступенем об'єктивності вибрати компетентного партнера відповідно до пріоритетів у автоматизації організації клієнта.

Сервіс партнер по ІТС

Сервіс-партнери - фірми, що входять в партнерську мережу САБ та мають досвід масового обслуговування користувачів в рамках проекту ІТС. Сервіс партнери надають всі види консультаційного та технологічного обслуговування користувачів програм за стандартом.

Авторизований центр сертифікації
Сертифікація користувачів програмних продуктів «1С:Підприємство» і BAS. Сертифікат є офіційним підтвердженням , що його власник може ефективно використовувати в роботі весь спектр можливостей програм.