Лицензия "на ядро" MS SQL Server 2014 Standard Full-use Core (до 4 ядер)

Цена: 73 370 грн.