Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.


Дата/час
Курс
К-сть годин
Ціна, грн

Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством"
Призначений для отримання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації як інструменту для вирішення наступних завдань:
- відображення в інформаційній системі господарських операцій;
- виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів;
- аналізу облікової і управлінської інформації, накопиченої в інформаційній базі;
- придбання і закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації
40

Конфігурування в системі на платформі «1С:Підприємство 8». Вирішення оперативних завдань
Призначення курсу - дати слухачам навички самостійної роботи зі створення оперативних облікових і управлінських рішень в системі на платформі «1С:Підприємство 8»
·      Вміти застосовувати схему розв’язання оперативних задач;
·      Вміти використовувати різні способи запису даних в регістри і читання з них;
·      Вміти розробляти алгоритми відображення документів в обліку;
·      Вміти розробляти аналітичні звіти
16

Майстер-клас по Бухгалтерії 2.0
МАЙСТЕР-КЛАС ПО БУХГАЛТЕРІЇ 2.0
2 год.

«Облік лікарняних, відпускних та невиходів у програмному продукті «Бухгалтерія». Формування зарплатної звітності.
  • Оплата нарахувань за рахунок ФСС.
  • Реєстрація невиходів в регламентному обліку.
  • Щорічні відпустки працівників організації
  • Відповіді на запитання.
2 год. -

«Розрахунок виробництва і методи контролю собівартості продукції в програмі «Управління торгівельним підприємством»
  • Основні принципи накопичення витрат на виробництво.
  • Розрахунок собівартості продукції.
  • Відповіді на запитання.
2 год. -

Курс «Бухоблік + платформа "1С:Підприємство"». Перші кроки.
призначений для вивчення основних моментів бухгалтерського обліку, отримання практичних навиків у веденні бухобліку в програмі  на платформі "1С:Підприємство 8"
40 -

Вступ до конфігурування на платформі «1С:Підприємство 8» Основні об`єкти
призначений навчити основам конфігурування та програмування в системі  на платформі «1С:Підприємство»

·     отримання оглядового уявлення про основні об'єкти і механізми системи на платформі "1С:Підприємство 8", набуття початкових навичків конфігурування та програмування на платформі "1С:Підприємство 8" на прикладі нескладної комплексної задачі.


24

Ведення бухгалтерського й податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торгівельним підприємством»
призначений для вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації «Управління торговельним підприємством», одержання цілісного й правильного розуміння базових принципів й особливостей використання  конфігураціїдля та рішення наступних завдань: 
-відображення господарських операцій у бухгалтерському й податковому обліку;
-виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів; 
-виконання регламентних облікових операцій;
-формування регламентованої звітності
-одержання й закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації 
«Управління торговельним підприємством»
40 -

Використання прикладного рішення «Бухгалтерія 8» / BAS "Бухгалтерія"
Призначений для користувачів, які планують вести облік у програмі «Бухгалтерія 8» і спрямований на ознайомлення з можливостями типового рішення та отримання користувальницьких навичок роботи в ньому.
 • формування оглядового уявлення про можливості програми, 
 • отримання практичних навичок роботи з функціоналом програми,
 • розуміння принципів розгортання і початку роботи в системі,
 • набуття навичок оформлення власних і реєстрації отриманих первинних документів,
 • вивчення найпростіших прийомів аналізу накопичених даних.


2 рази на тиждень - вівторок і четвер.

Години проведення курсів: 17:00 - 19:00

Тривалість курсу 40 академічних годин.
40 академічних годин 4 000 грн.