Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.


Дата/час
Курс
К-сть годин
Ціна, грн

Курс «Бухоблік + платформа "1С:Підприємство"». Перші кроки.
призначений для вивчення основних моментів бухгалтерського обліку, отримання практичних навиків у веденні бухобліку в програмі  на платформі "1С:Підприємство 8"
40 -

Конфігурування в системі на платформі «1С:Підприємство 8». Вирішення оперативних завдань
призначення курсу - дати слухачам навички самостійної роботи зі створення оперативних облікових і управлінських рішень в системі на платформі «1С:Підприємство 8»
·      Вміти застосовувати схему розв’язання оперативних задач;
·      Вміти використовувати різні способи запису даних в регістри і читання з них;
·      Вміти розробляти алгоритми відображення документів в обліку;
·      Вміти розробляти аналітичні звіти
16 -

Вступ до конфігурування на платформі «1С:Підприємство 8» Основні об`єкти
призначений навчити основам конфігурування та програмування в системі  на платформі «1С:Підприємство»

·     отримання оглядового уявлення про основні об'єкти і механізми системи на платформі "1С:Підприємство 8", набуття початкових навичків конфігурування та програмування на платформі "1С:Підприємство 8" на прикладі нескладної комплексної задачі.


24 -

Ведення бухгалтерського й податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торгівельним підприємством»
призначений для вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації «Управління торговельним підприємством», одержання цілісного й правильного розуміння базових принципів й особливостей використання  конфігураціїдля та рішення наступних завдань: 
-відображення господарських операцій у бухгалтерському й податковому обліку;
-виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів; 
-виконання регламентних облікових операцій;
-формування регламентованої звітності
-одержання й закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації 
«Управління торговельним підприємством»
40 -

Використання прикладного рішення «Бухгалтерія 8 »
Призначений для користувачів, які планують вести облік у програмі «Бухгалтерія 8» і спрямований на ознайомлення з можливостями типового рішення та отримання користувальницьких навичок роботи в ньому.
 • формування оглядового уявлення про можливості програми, 
 • отримання практичних навичок роботи з функціоналом програми,
 • розуміння принципів розгортання і початку роботи в системі,
 • набуття навичок оформлення власних і реєстрації отриманих первинних документів,
 • вивчення найпростіших прийомів аналізу накопичених даних.
40 -