Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.

Тривалість, академ. год: 40
Вартість:  - Курс Ведення бухгалтерського й податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торгівельним підприємством 8»

   Курс розрахований на фахівців, котрі: 
 - володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера;   
 - мають знання в предметній області бухгалтерського й податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства;
 - мають знання і досвід роботи з типовими рішеннями на базі платформи «1С:Підприємство 8».

  Цілями навчання слухачів на курсі «Ведення бухгалтерського й податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торговельним підприємством» є:  
 - вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації «Управління торговельним підприємством»; 
 - отримання цілісного й правильного розуміння базових принципів функціонування й взаємозв'язки елементів і підсистем типової конфігурації  "Управління торговельним підприємством»; 
 - одержання цілісного й правильного розуміння базових принципів й особливостей використання типової конфігурації "Управління торговельним підприємством» як інструмента  для рішення наступних завдань: 
  ▪відображення господарських операцій у бухгалтерському й податковому обліку;
  ▪виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів; 
  ▪виконання регламентних облікових операцій;
  ▪формування регламентованої звітності
  ▪одержання й закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації «Управління торговельним підприємством».
У результаті проходження навчання слухачі повинні:
- впевнено опанувати інструментарій типової конфігурації;
- знати та вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації 
- стандартних господарських операцій;
- уміти контролювати стан критично важливих розділів обліку;
- виправляти користувальницькі помилки в інформаційній базі;
- володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.


Програма курсу «Ведення бухгалтерського й податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торгівельним підприємством 8»
1. Вступ
2. Концепції прикладного рішення
3. Загальносистемні механізми й принципи :
3.1. Види обліку; 3.2. Підприємство; 3.3. Користувачі; 3.4. Інтерфейси;3.5. Налаштування системи; 3.6. Документообіг; 3.7. Хронологічні механізми;
3.8. Початок роботи
4. Облік запасів:
4.1.Концепція підсистеми; 4.2.Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей;
4.3.Нормативно-довідкова інформація; 4.4.Загальні механізми товарних документів; 4.5.Ціноутворення; 4.6. Закупівля товарно-матеріальних цінностей; 4.7. Продаж товарно-матеріальних цінностей; 4.8.Складський облік товарно-матеріальних цінностей; 4.9. Облік бланків строгої звітності; 4.10.Облік тари; 4.11.Комісійна торгівля;4.12.Роздрібна торгівля 4.13. Звітність підсистеми
5. Облік взаєморозрахунків з контрагентами:
5.1.Концепція підсистеми; 5.2.Принципи обліку взаєморозрахунків; 5.3. Нормативно-довідкова інформація; 5.4. Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами;5.5. Звітність підсистеми
6. Облік коштів:
6.1.Концепція підсистеми; 6.2. Принципи й механізми реалізації; 6.3.Облік рухів безготівкових коштів; 6.4.Облік рухів наявних коштів; 6.5.Звітність підсистеми
7. Податковий облік:
7.1.Концепція підсистеми; 7.2.Загальні принципи й механізми реалізації;
7.3.Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку;
7.4.Контроль податкового обліку; 7.5. Облік єдиного податку
8. Облік операцій в іноземній валюті:
8.1.Основні принципи й механізми обліку;
8.2.Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті; 8.3. Закупівля ТМЦ по імпорті.«Імпортний»ПДВ; 8.4. Реалізація ТМЦ на експорт; 8.5.Облік коштів в іноземній валюті;
8.6.Валютний підзвіт
9. Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
10. Кадровий облік і розрахунок зарплати :
10.1.Концепція підсистеми; 10.2.Облік часу; 10.3.Облік кадрів; 10.4.Розрахунок заробітної плати; 10.5. Відображення результатів розрахунку в обліку
10.6.Виплата зарплати, сплата податків і внесків; 10.7.Відображення в«1ДФ»доходів, що не є зарплатою; 10.8. Розрахунок комунального податку
11. Облік необоротних активів:
11.1.Концепція підсистеми; 11.2.Загальна нормативно-довідкова інформація; 11.3.Підсистема«Основні кошти"; 11.4. Підсистема«Малоцінні активи"
11.5. Підсистема«Нематеріальні активи
12. Облік доходів і витрат:
12.1.Принципи обліку доходів; 12.2. Принципи обліку витрат
12.3. Визначення й облік фінансових результатів; 12.4. Відображення в обліку поточних доходів і витрат; 12.5. Облік витрат майбутніх періодів; 12.6. Витрати по податку на прибуток
13. Облік виробництва:
13.1.Концепція підсистеми;13.2. Нагромадження витрат; 13.3. Випуск продукції (послуг); 13.4. Розрахунок собівартості; 13.5. Операції з давальницькою сировиною
13.6. Принципи податкового обліку виробничої діяльності; 13.7. Звітність підсистеми
14. Визначення результатів діяльності й закриття періоду
15. Звітність і сервісні механізми:
15.1. Регламентована звітність; 15.2. Технологічний аналіз бухгалтерського обліку; 15.3. Сервісні механізми
16. Методика початку роботи
16.1. Запаси: 16.2. Розрахунки з контрагентами; 16.3. Кошти; 16.4. Доходи / Витрати;
16.5. Виробництво; 16.6. Податковий облік; 16.7. Заробітна плата ;16.8. Необоротні активи


Назад до разділу "Сертифіковані курси"