Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.

Тривалість, академ. год: 40
Курс «Управлінський облік і планування в прикладному рішенні« Управління торговим підпріємством »
розрахований на фахівців, які:
 
▪ володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера;

▪ мають знання в предметній області обліку і планування торгових операцій, організації документообігу господарської діяльності підприємства;

▪ мають знання і володіють навичками роботи з типовими рішеннями на базі платформи «1С: Підприємство 8".

Цілями навчання слухачів на курсі «Управлінський облік і планування в прикладному рішенні« Управління торговим підпріємством »є:
 - вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації «Управління торговим підпріємством»;
 - придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації «Управління торговим підпріємством»;
 - придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації «Управління торговим підпріємством» як інструменту для вирішення наступних завдань:
▪ відображення в інформаційній системі господарських операцій;
▪ виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів;
▪ аналізу облікової і управлінської інформації, накопиченої в інформаційній базі;
▪ придбання та закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації «Управління торговим підпріємством».
  В результаті проходження навчання слухачі повинні:
 - впевнено опанувати інструментарій типової конфігурації;
 - знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;
 - вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку;
 - виправляти власні помилки в інформаційній базі;
 - впевнено володіти функціоналом прикладного рішення.
Короткий зміст курсу «Управлінський облік і планування в прикладному рішенні« Управління торговим підпріємством »
1. Введення
2. Концепції прикладного рішення
3. Загальносистемні механізми і принципи.
3.1.Віди обліку
3.2.Предпріятіе;
3.3.Пользователі;
3.4.Інтерфейси;
3.5.Настройка системи;
3.6.Документооборот;
3.7.Хронологіческіе механізми;
3.8.Начало роботи
4. Облік запасів.
4.1.Концепція підсистеми;
4.2.Прінціпи обліку товарно-матеріальних цінностей;
4.3.Норматівно-довідкова інформація;
4.4.Общіе механізми товарних документів;
4.5.Ценообразованіе;
4.6.Покупка товарно-матеріальних цінностей;
4.7.Продаж товарно-матеріальних цінностей;
4.8. Складський облік товарно-матеріальних цінностей
4.9. Специфіка обліку;
4.10. Комісійна торгівля;
4.11. Роздрібна торгівля;
4.12. звітність підсистеми
5. Управління взаєморозрахунками з контрагентами.
5.1.Концепція підсистеми;
5.2.Основние принципи обліку взаєморозрахунків;
5.3.Основная нормативно-довідкова інформація;
5.4.Отображеніе господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами;
5.5.Отчетность підсистем
6. Облік коштів. Облік операцій в іноземній валюті.
6.1.Концепція підсистеми;
6.2. Принципи та механізми реалізації;
6.3. Облік рухів безготівкових коштів;
6.4. Облік рухів готівкових коштів;
6.5. Облік операцій в іноземній валюті;
6.6.Отчетность підсистеми
7. Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами.
7.1. Принципи обліку;
7.2. Відображення господарських операцій
8. Облік основних засобів.
8.1. Концепція підсистеми;
8.2. Підсистема «Основні засоби»;
8.3. Підсистема «Малоцінні активи»;
8.4. Підсистема «Нематеріальні активи»
9. Облік доходів і витрат.
9.1. Принципи обліку доходів;
9.2. Принципи обліку витрат;
9.3. Процеси і господарські операції;
9.4. Облік витрат на оплату праці;
9.5. Звітність за витратами
10. Облік виробничої діяльності.
10.1. Концепція підсистеми;
10.2. Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності;
10.3. звітність підсистеми
11. Управління товарними замовленнями.
11.1. Концепція підсистеми;
11.2. Загальні принципи,
11.3. Основні операції з замовленнями покупців;
11.4. Основні операції з замовленнями постачальникам;
11.5. Резервування і розміщення товарів;
11.6. Облік внутрішніх замовлень;
11.7. Інші операції з замовленнями;
11.8. звітність підсистеми
12. Оперативне планування рухів грошових коштів.
  12.1. Концепція підсистеми;
12.2. Планування надходжень коштів;
12.3. Планування витрачання коштів. Забезпечення заявок;
12.4. Звітність підсистеми.
13. Об'ємне планування продажів і закупівель
13.1. Концепція підсистеми;
13.2. Основні елементи підсистеми;
13.3. Процес планування;
13.4. Фіксація періодів планування;
13.5. Звітність підсистеми.
14. Об'ємно-календарне планування закупівель
  14.1. Основні принципи,
14.2. Формування потреб у товарах;
14.3. Задоволення потреб;
14.4. Планування закупівель по точці замовлення.
15. Управління відносинами з покупцями і постачальниками
  15.1. Концепція підсистеми;
15.2. Управління контактами;
15.3. Управління відносинами з покупцями;

Назад до разділу "Сертифіковані курси"