Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.

Тривалість, академ. год: 40 академічних годин
Вартість: 4 000 грн.  Курс «Використання прикладного рішення «Бухгалтерія 8»      
  розрахований на спеціалістів, що знайомі із бухгалтерським та податковим обліком підприємства та базовими навиками роботи на персональному комп`ютері.      
   Мета навчання:  
   ▪ вивчення основних функціональних можливостей прикладного рішення «Бухгалтерія 8»    
   ▪ досягнення цілісного та правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв`язку елементів прикладного рішення.    
   ▪ одержання та закріплення базових навиків роботи із функціоналом системи через практичні заняття (практикуми).  

   Вимоги до слухачів курсу:  
 - базові знання бухгалтерського та податкового обліків  
 - базовий рівень користувача персонального комп`ютера  

   Кожен слухач курсу забезпечуються повним комплектом методичних матеріалів по тематиці курсу (об`єм понад 400 сторінок)  
   та після закінчення видається сертифікат.  

   Курс проводить кваліфікований викладач, що пройшов спеціальне навчання  

   та сертифікований для викладання саме цього курсу.   

Програма курсу «Використання прикладного рішення «Бухгалтерія 8»  

1. Концепція прикладного рішення 
2. Загальносистемні механізми і принципи 
3. Облік запасів.
 Концепція підсистеми; Загальні принципи і механізми обліку; Нормативно-довідкова інформація; Загальні механізми товарних документів; Основні господарські схеми та процеси; Звітність підсистеми. 
4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами.
 Принципи і механізми реалізації; Документообіг товарно-грошових господарських операцій; Акт звірки взаєморозрахунків. 
5. Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами.
  Принципи і механізми реалізації; Облік руху безготівкових грошових коштів; Облік руху готівкових грошових коштів; Звітність по грошових коштах; Облік розрахунків з підзвітними особами. 
6. Облік ПДВ.
  Принципи і механізми обліку ПДВ; Особливості відображення діючих господарських операцій у податковому обліку. Засоби контролю облікових даних. 
7. Бухгалтерський і податковий облік доходів, розходів і прибутку.
  Загальні принципи і механізми бухгалтерського обліку доходів, розходів і прибутку; Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, розходів і прибутку; Особливості відображення операцій, пов’язаних з нарахуванням доходів і розходів 
8. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати.
  Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація; Облік кадрів; Нарахування заробітної плати; Виплата робітникам, розрахунки з бюджетом і фондами, звітність по ПДФО; Відображення в «1ДФ» доходів, які не являються заробітною платою; Звітність підсистеми. 
9. Облік необоротних активів і малоцінних активів.
  Загальні принципи підсистеми; Загальна нормативно-довідкова інформація; підсистема основні засоби; Підсистема «Малоцінні активи»; Підсистема «Нематеріальні активи». 
10. Регламент Закриття періоду.
  Загальні принципи; Регламентні операції. 
11. Облік виробничої діяльності.
  Накопичення затрат виробничої діяльності4 Облік виробничих випусків; Розрахунок собівартості; Податковий облік виробничої діяльності; Облік операцій з давальною сировиною; звітність підсистеми. 
12. Облік операцій в іноземній валюті.
  Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті; Закупка ТМЦ по імпорту; Реалізація ТМЦ на експорт; Облік грошових коштів в іноземній валюті; Валютна підзвітність. 
13. Роздрібна торгівля.
  Облік товару у роздробі по цінам придбання; Облік товарів у роздробі по цінам продажу; Звітність підсистеми 
14. Звітність і сервісні механізми.
Регламентована звітність; Контрольні механізми; Сервісні механізмиНазад до разділу "Сертифіковані курси"