Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.


Дата/час
Курс
К-сть годин
Ціна, грн

Конфігурування в системі на платформі «1С:Підприємство 8». Вирішення оперативних завдань
Призначення курсу - дати слухачам навички самостійної роботи зі створення оперативних облікових і управлінських рішень в системі на платформі «1С:Підприємство 8»
·      Вміти застосовувати схему розв’язання оперативних задач;
·      Вміти використовувати різні способи запису даних в регістри і читання з них;
·      Вміти розробляти алгоритми відображення документів в обліку;
·      Вміти розробляти аналітичні звіти
16

Вступ до конфігурування на платформі «1С:Підприємство 8» Основні об`єкти
призначений навчити основам конфігурування та програмування в системі  на платформі «1С:Підприємство»

·     отримання оглядового уявлення про основні об'єкти і механізми системи на платформі "1С:Підприємство 8", набуття початкових навичків конфігурування та програмування на платформі "1С:Підприємство 8" на прикладі нескладної комплексної задачі.


24