Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.

Тривалість, академ. год: 16Мета курсу:
▪ Ознайомити слухачів з функціоналом платформи «1С: Підприємство 8» призначеним для    автоматизації оперативних облікових і управлінських завдань,  
▪ Дати слухачам навички самостійної роботи зі створення оперативних облікових і управлінських  рішень в системі.


Кому буде корисний курс:
Курс буде корисним для подальшої підготовки фахівців по конфігурації і програмування в  інструментальному середовищі платформи «1С: Підприємство 8» після успішного закінчення курсу  «Введення в конфігурацію в системі на платформі «1С: Підприємство 8». Основні об'єкти».  
Вимога до слухачів курсу:  
Кожен фахівець, який планує пройти навчання на курсі, повинен:  
▪ володіти навичками конфігурації і програмування в інструментальному середовищі на платформі «1С:  Підприємство 8».
▪знати основні принципи і процеси фінансово-господарської діяльності комерційних підприємств.

Характеристика курсу:
Курс складається з ряду модулів, в рамках кожного з яких розглядається одна або кілька  пов'язаних тем.
У кожній темі викладач викладає відповідні відомості, формулює навчальні завдання і  домагається в ході тренінгів їх виконання слухачами. У фіналі курсу передбачена самостійна  робота, в ході якої слухачам надається можливість перевірити і зміцнити отримані знання на  практиці.
Особливу увагу в ході курсу приділяється на вироблення і закріплення навичок роботи з об'єктами  платформи «1С: Підприємство 8» з підтримки оперативного та управлінського обліку.

Програма курсу «Конфігурування в системі на платформі «1С: Підприємство 8». Рішення оперативних  завдань»:
1.    Об’єктна схема побудови конфігурацій для рішення облікових і управлінських задач
2.    Роль і місце регістрів  
(Перша група – показники залишку»; Друга група – «показники зворотні»; Третя група –  «показники стану»; Регістр – засіб забезпечення обліку показників)
3.    Постановка задач на створення конфігурації для підрозділів активних продажів
4.    Робота з регістрами (на прикладі регістру накопичення залишків)
5.    Регістр накопичення залишків.
Структура найпростішого регістру. Зміни та ресурси. Регістратор та період. Границя періоду.
6.    Можливі варіанти запису руху по регістру
(При проведенні документа; Із об’єкта документа, але без проведення; Ззовні об’єкта документа;  Інтерактивне внесення даних у регістр)  
7.    Можливі варіанти отримання даних із регістру залишків
(Використання об’єктної моделі системи «1С:Підприємство; Використання табличної моделі  системи «1С:Підприємство»
8.    Технології проведення документів  
9.    «Обумовлене» проведення
10.    Збір алгоритму проведення документу «Продаж товарів»
11.    Оперативне і неоперативне проведення
12.    Кероване блокування записів регістрів
13.    Можливі колізії при проведенні документів і боротьба із ними. Об’єкт «Поетапності»
14.    Організація партійного обліку
15.    Правила внесення змін в структуру регістрів «живої» бази
16.    Реалізація алгоритмів проведення документів у ситуаціях з підвищеними потребами  до  швидкодії системи  
(Підготовчий етап робіт по введенню єдиного регістру «Вільні Залишки»; Полегшений алгоритм  проведення документу «Продаж товарів»; Отримання таблиці товарів, по яким в результаті  проведення документу вільні залишки зменшились; Регламентне списання собівартості для  документів продажів
17.    Рішення задач аналізу показників руху.
Використання реквізитів регістра залишків та оборотних регістрів
18.    Організація планування процесу надання після продажних послуг
  Робота з регістром данихНазад до разділу "Самостійне навчання"