Навчальний центр

Навчальний центр «Рарус Львів» має статус авторизованого центра сертифікації (АЦС).
Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі,
і підтвердженням цьому є іменні сертифікати,
отримані після проходження курсів.

Починай вчитися вже зараз

Компанія пропонує все, для того, щоб ви отримали якісні профільні знання.
Навчальний центр пропонує професійну літературу, для швидкого освоєння знань.

Тривалість, академ. год: 24  Вступ до конфігурування в системі «1С:Підприємство 8» Основні об`єкти.

 Мета курсу:
 Навчання основам конфігурування та програмування в системі на платформі «1С:Підприємство». 
 

  Характеристика курсу:
 При проходженні даного курсу Слухачі ознайомляться з основами конфігурування і  програмування в системі на платормі «1С: Підприємство 8», набудуть практичних навичок по роботі з  об’єктами конфігурації і написанні програмних модулів на мові системи.
 У цьому базовому курсі слухач ознайомлюється з кількома основними темами, які включають в с  себе велику кількість підсистем, після вивчення яких,слухач буде мати загальне уявлення про  можливості даного програмного комплексу і сфери його застосувань.

 Зміст курсу «Вступ до конфігурування в системі «1С:Підприємство 8» Основні об`єкти:  

 1. Об’єкти системи.
 Даний розділ включає в себе кілька підрозділів, а саме  
 - Класифікація об’єктів конфігурування ( прикладні об’єкти, підпорядковані об’єкти, концепція  системи)
 - Типи даних
 - Універсальні колекції значень
 - Вбудована мова системи

 2. Основні об’єкти.
 Великий основний розділ в якому розглядаються основні елементи системи та робота із ними:
 - Постановка задач
 - Командний інтерфейс (Підсистеми; Роль)
 - Константи (Визначення, налаштування властивостей ; Форма констант; Механізм роботи    форми. Перше знайомство)
 - Довідники ( Довідники. Перше знайомство; Ієрархія елементів; Перерахування; Ієрархія груп;  Підпорядковані довідники; Табличні частини; Розширення функціональності форми; Робота з  даними довідника; Реквізити форми, об’єкти бази; Створення друкованих форм)
 - Документи (Створення документів; Доступ до даних документа; Модуль об’єкта; Створення  об’єктів копіюванням)
 - Журнали документів
 - Регістри відомостей (Створення регістра відомостей; Робота з даними регістра; Форма списку  регістра; Режим запису « Підпорядкування регістратору»)
 - Плани видів характеристик
 - Функціональні опції
 - Облікові об’єкти
 - Запити ( Джерела даних; Структура запиту(опис запиту); Використання конструктора запитів;  Особливості роботи з віртуальними таблицями; Побудування запитів по кільком таблицям;  Робота з тимчасовими таблицями; Використання зумовлених даних; Пакетні запити.
 - Звіти
 - Робочий стіл
 - Критерії відбору
 - Обробка заповнень
 - Звернення до методів об’єкта

  3. Додатково.
 Розділ, в якому слухача ознайомлюють із додатковими можливостями
 - Сховище значень ( робота з картинками)
 - Механізм повнотекстового пошуку
 - Регламентні завдання
  - Бізнес-процеси, задачі.
Назад до разділу "Самостійне навчання"