Мета курсу:

Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння систем автоматизації обліку.

Курс буде корисним для:

Кожен учасник, який планує взяти участь у курсі, має:

Характеристика курсу:

Курс складається з ряду модулів, в рамках кожного з яких розглядається одна або кілька пов'язаних тем.

У кожній темі викладач викладає відповідні відомості, формулює навчальні завдання і домагається в ході тренінгів їх виконання слухачами. У фіналі курсу передбачена самостійна робота, в ході якої слухачам надається можливість перевірити і зміцнити отримані знання на практиці.

Особливу увагу в ході курсу приділяється на вироблення і закріплення навичок роботи з об'єктами платформи з підтримки оперативного та управлінського обліку.

Програма курсу:

1. Об'єктна схема побудови конфігурацій для рішення облікових і управлінських задач.

2. Роль і місце регістрів.

Перша група – показники залишку»; Друга група – «показники зворотні»; Третя група – «показники стану»; Регістр – засіб забезпечення обліку показників

3. Постановка задач на створення конфігурації для підрозділів активних продажів.

4. Робота з регістрами (на прикладі регістру накопичення залишків).

5. Регістр накопичення залишків.

Структура найпростішого регістру. Зміни та ресурси. Регістратор та період. Границя періоду.

6. Можливі варіанти запису руху по регістру.

При проведенні документа; Із об'єкта документа, але без проведення; Ззовні об'єкта документа; Інтерактивне внесення даних у регістр.

7. Можливі варіанти отримання даних із регістру залишків.

Використання об'єктної моделі системи; Використання табличної моделі системи.

8. Технології проведення документів.

9. «Обумовлене» проведення.

10. Збір алгоритму проведення документу «Продаж товарів».

11. Оперативне і неоперативне проведення.

12. Кероване блокування записів регістрів.

13. Можливі колізії при проведенні документів і боротьба із ними. Об'єкт «Поетапності».

14. Організація партійного обліку.

15. Правила внесення змін в структуру регістрів «живої» бази.

16. Реалізація алгоритмів проведення документів у ситуаціях з підвищеними потребами до швидкодії системи.

Підготовчий етап робіт по введенню єдиного регістру «Вільні Залишки»; Полегшений алгоритм проведення документу «Продаж товарів»; Отримання таблиці товарів, по яким в результаті проведення документу вільні залишки зменшились; Регламентне списання собівартості для документів продажів.

17. Рішення задач аналізу показників руху.

Використання реквізитів регістра залишків та оборотних регістрів.

18. Організація планування процесу надання після продажних послуг.

Робота з регістром даних.

Тривалість: 16 годин

По закінченню навчання учасники отримають:

Тривалість курсу та розклад занять:

Форма навчання: Онлайн - 3800,00 грн. з ПДВ

Сподіваємося, що дана інформація буде корисною для Вас.

Ми будемо раді бачити Вас в числі слухачів курсів.