Мета курсу:

Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи.

Курс буде корисним для:

Кожен учасник, який планує взяти участь у курсі, має:

Програма курсу:

1. Загальна структура підприємства.

Облікова політика. Господарська операція і її відображення в інформаційній базі.

2. Запаси, Кошти, Необоротні активи, Взаєморозрахунки, Витрати і доходи. План рахунків. Подвійний запис.

3. Облік запасів.

Інвентаризація, списання. Особливості бухгалтерського та податкового обліку запасів. Аналіз даних в інформаційній системі.

4. Торгівля. Гурт.

Собівартість товарів. Операції оприбуткування та продажу товарів, Документообіг торгівельних операцій. Взаєморозрахунки із постачальниками-покупцями і засоби для аналізу.

5. Обігові кошти підприємства.

Первинний документообіг. Відображення операцій з готівковими та безготівковими коштами.

6. ПДВ.

Виписка податкових накладних та реєстрація вхідних податкових накладних. Засоби для аналізу.

7. Необоротні активи підприємства.

Основні засоби, Малоцінні активи і нематеріальні активи. Первинний документообіг. Нарахування амортизації. Операції з необоротними активами.

8. Кадровий облік на підприємстві.

Взаєморозрахунки із працівниками. Нарахування зарплати. ЄСВ і ПДФО. Звітність.

9. Виробництво продукції. Поняття прямих витрат виробництва. Незавершене виробництво. Давальницьке виробництво.

10. Доходи і витрати. Засоби аналізу. Баланс підприємства . Закриття періоду в системі.

Методичні матеріали, що використовуватимуться:

При бажанні замовників можна включати додаткові теми (кожна тема як одне повноцінне заняття з додатковою оплатою).

Наприклад:

Кількість академічних годин: 40

По закінченню навчання учасники отримають:

Тривалість курсу та розклад занять:

Форми навчання Вартість
Онлайн 3 500,00 грн. з ПДВ
Офлайн 4 500,00 грн. з ПДВ
Сподіваємося, що дана інформація буде корисною для Вас.

Ми будемо раді бачити Вас в числі слухачів курсів.