Мета курсу:

Ці знання будуть корисні як при виборі програмного продукту для ведення господарської діяльності, так і для подальшого освоєння системи.

Курс буде корисним для:

Кожен учасник, який планує взяти участь у курсі, має:

Програма курсу:

1. Концепція прикладного рішення

2. Загальносистемні механізми і принципи

3. Облік запасів.

Концепція підсистеми; Загальні принципи і механізми обліку; Нормативно-довідкова інформація; Загальні механізми товарних документів; Основні господарські схеми та процеси; Звітність підсистеми.

4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами.

Принципи і механізми реалізації; Документообіг товарно-грошових господарських операцій; Акт звірки взаєморозрахунків.

5. Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами.

Принципи і механізми реалізації; Облік руху безготівкових грошових коштів; Облік руху готівкових грошових коштів; Звітність по грошових коштах; Облік розрахунків з підзвітними особами.

6. Облік ПДВ.

Принципи і механізми обліку ПДВ; Особливості відображення діючих господарських операцій у податковому обліку. Засоби контролю облікових даних.

7. Бухгалтерський і податковий облік доходів, розходів і прибутку.
Загальні принципи і механізми бухгалтерського обліку доходів, розходів і прибутку; Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, розходів і прибутку; Особливості відображення операцій, пов’язаних з нарахуванням доходів і розходів

8. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати.

Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація; Облік кадрів; Нарахування заробітної плати; Виплата робітникам, розрахунки з бюджетом і фондами, звітність по ПДФО; Відображення в «1ДФ» доходів, які не являються заробітною платою; Звітність підсистеми.

9. Облік необоротних активів і малоцінних активів.

Загальні принципи підсистеми; Загальна нормативно-довідкова інформація; підсистема основні засоби; Підсистема «Малоцінні активи»; Підсистема «Нематеріальні активи».

10. Регламент Закриття періоду.

Загальні принципи; Регламентні операції.

11. Облік виробничої діяльності.

Накопичення затрат виробничої діяльності4 Облік виробничих випусків; Розрахунок собівартості; Податковий облік виробничої діяльності; Облік операцій з давальною сировиною; звітність підсистеми.

12. Облік операцій в іноземній валюті.

Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті; Закупка ТМЦ по імпорту; Реалізація ТМЦ на експорт; Облік грошових коштів в іноземній валюті; Валютна підзвітність.

13. Роздрібна торгівля.

Облік товару у роздробі по цінам придбання; Облік товарів у роздробі по цінам продажу; Звітність підсистеми

14. Звітність і сервісні механізми.

Регламентована звітність; Контрольні механізми; Сервісні механізми

Курс включає теоретичну і практичну частини. Кожен слухач курсу забезпечується повним комплектом методичних матеріалів по тематиці курсу (об'єм понад 400 сторінок) та онлайн доступом до навчальної версії програми.

Кількість академічних годин: 40

По закінченню навчання учасники отримають:

Тривалість курсу та розклад занять:

Форми навчання Вартість
Онлайн 3 500,00 грн. з ПДВ
Офлайн 4 300,00 грн. з ПДВ
Сподіваємося, що дана інформація буде корисною для Вас.

Ми будемо раді бачити Вас в числі слухачів курсів.